Hz.Mevlana Celaleddin Rumi
  Mevlana ve Mesnevi konulu kitaplar
 

Mevlana ve Mesnevi konulu kitaplar

Can, Şefik; Cevahir-i Mesneviyye -Mesnevi'den Seçmeler (2 Cilt ). Ötüken Neşriyat, 2001.

Can, Şefik; Divan-ı Kebir - Seçmeler (4 Cilt). Ötüken Neşriyat, 2000

Can, Şefik; Mesnevî Hikâyeleri. Ötüken Neşriyat, 2003

Can, Şefik; Mesnevi Tercümesi (1-6). Ötüken Neşriyat.

Can, Şefik; Mevlâna / Hayatı-Şahsiyeti-Fikirleri. Ötüken Neşriyat, 1997.

Can, Şefik; Okullar İçin Mesnevi'den Seçmeler. Ötüken Neşriyat, 2005

Cebeci, Prof. Dr. Fethullah; Mevlâna ve İslam Cantaş Yayıncılık

Çelebi, Asaf Halet; Mevlâna ve Mevlevilik Hece Yayınları, 2002.

Çelebi, Asaf Halet; Mevlâna'nın Rubaileri. Hece Yay. 2002

Demirci, Mehmet; Mevlâna'dan Düşünceler. Akademi Yayınları, 2002

Dervişoğlu, İsmail; Mesneviden Seçmeler. Karanfil Yay.

Efe, Ahmet; Mevlâna Gülşeni (The Rose Garden Of Mevlâna). Kitap Dünyası, 2002.

Eflaki, Ahmed; Ariflerin Menkıbeleri 1 (Mevlâna ve Etrafındakiler). Remzi Kitabevi, 1986

Ekiz, Osman Nuri; Mevlâna. Toker Yayınları, 1998.

Elitez, Ziya; Düşündüren Mevlâna. Kozmik Kitaplar, 2005.

Emiroğlu, Doç. Dr. İbrahim; Sufi ve Dil [Mevlâna Örneği]. İnsan Yayınları, 2002.

Emiroğlu, Doç. Dr. İbrahim; Yanlış Düşünce ve Davranışlar Karşısında Mevlâna. İnsan Yayınları, 2002.

Ergin, Osman; Dâr-ül Mevlevi, 1939

Eyyüboğlu, İzmet Zeki; Mevlâna Celâleddin. Özgür Yay.

Fiş, Radi; Bir Anadolu Hümanisti Mevlâna. Evrensel Basım Yayın, 2005.

Gölpınarlı, Abdülbaki; Mevlâna (Hayatı, Sanatı, Yapıtlarından Seçmeler) Varlık Yayınları

Gölpınarlı, Abdülbaki; Mesnevi Tercümesi ve Şerhi (Takım - 3 Cilt) İnkılap Kitabevi

Gölpınarlı, Abdülbaki; Mevlâna Celâleddin (Hayatı, Felsefi, Eserleri). İnkılap Kitabevi, 1999

Gölpınarlı, Abdülbaki; Mevlâna Celâleddin Mektuplar. İnkılap Kitabevi

Gölpınarlı, Abdülbaki; Mevlâna Celâleddin Rumi' nin Mesnevi Bahçesi. Nükte Kitap, 2003.

Gölpınarlı, Abdülbaki; Mevlâna Celâleddin - Divan. İnkılap Kitabevi

Gölpınarlı, Abdülbaki; Mevlâna Celâleddin, 1951, 1952, 1958

Gölpınarlı, Abdülbaki; Mevlâna'dan Sonra Mevlevîlik. 1953

Gölpınarlı, Abdülbaki; Mevlevi Âdab ve Erkânı. 1953

Gölpınarlı, Abdülbaki; Mevlâna Celâleddin - Divan-ı Kebir - Seçmeler. M.E.B. 1000 Temel Eser 37, 1970

Gölpınarlı, Abdülbaki; Divan-ı Kebir Tercümesi. (5 Cilt), Remzi Kitabevi 1957-1960

Gölpınarlı, Abdülbaki; Mevlâna Celâleddin. İnkılap Kitabevi, 1959

Gölpınarlı, Abdülbaki; Fîhi mâ-fih Tercümesi. Remzi Kitabevi 1959

Gölpınarlı, Abdülbaki; Mektuplar (Mevlâna'nın Mektuplarının Tercümesi). İnkılap Kitabevi, 1963

Gölpınarlı, Abdülbaki; Mevlâna Celâleddin - Divan. Milliyet Yayınları, 1971

Gölpınarlı, Abdülbaki; Mecâlis-i Seb'a Tercümesi. Konya, 1965

Gölpınarlı, Abdülbaki; Rubailer (Mevlâna'dan Tercüme). Remzi Kitabevi, 1969

Güllüce, Hüseyin; Kuran Tefsiri Açısından Mesnevi. Ötüken Yay..

Gündüzalp Selim; Mesnevi & Mevlâna. Zafer Yayınları, 2005

Gürer, Dilaver; Peygamberlerin Öyküleri (Fusûsu'I-Hikem ve Mesnevi'de). İnsan Yayınları

Hacıtahiroğlu, Dr. Abdullah Öztemiz; Mesnevi Mevlâna - Kendi Vezniyle Manzum Tercüme. Ötüken Yay. 1972

Kadir, A.; Bugünün Diliyle Mevlâna. SAY Yayınları.

Kanar, Yüksel; Mevlâna Celâleddin Rumi Eserlerinden Seçmeler Morpa
Kültür Yayınları, 1992.

Kabaklı, Ahmet; Mevlâna. Türk Edebiyatı Vakfı.

Karakoç, Sezai; Mevlâna. Diriliş Yayınları.

Karaismailoğlu, Adnan; Mevlâna ve Mesnevî. Akçağ Yay. 2001

Kollektif; Konya'dan Dünya'ya Mevlâna ve Mevlevilik. Karatay Belediyesi, 2003.

Konuk, A. Avni; Mevlâna Celâleddin Rûmî; Mesnevî, Tercüme ve Şerh. Gelenek Yay. 2005

Konuk, A. Avni; Mevlâna Celâleddin Rûmî; Fîhi Mâ Fîh, Tercüme ve Şerh

Lermioğlu, Ayten; Mevlâna ve Yakınları

Lermioğlu, Ayten; Mevlâna ve Aşk. Kültür Bakanlığı

Lewis, Franklin D.; Mevlâna. Kabalcı Yay.

Mevlâna Celâleddin Muhammed; Divan-ı Kebîr. Konya Mevlâna Müzesi K. 2 Cild. No: 68, 69

Mevlâna Celâleddin Muhammed; Divan-ı Kebîr. Konya Mevlâna Müzesi. No: 2106

Mevlâna Celâleddin Muhammed; Mesnevi. Konya Mevlâna Müzesi. No: 1113

İzbudak, Veled Çelebi; Mevlâna - Mesnevî, Çev.: 6 Cilt. M.E.B. 1991

Nicholson, Prof. R.A.; Mevlâna Celâledden Rûmi, Çev. Ayten Lermioğlu, Tercüman 1000 Temel Eser,1973

Okuyucu, Cihan; İçimizdeki Mevlâna. Bilge Yayınları, 2002.

Ordulu, M. Akif; Bezirgan İle Papağan (Mevlâna). Çilek Yayınları. 2005

Önder, Mehmet; Mevlâna ve Mevlevilik. Aksoy Yayıncılık.

Önder, Mehmet; Mevlâna, 1971

Önder, Mehmet; Mevlâna Müzesi Rehberi, 1970

Önder, Mehmet; Mevlâna ve Mevlevîlerin Kıyafeti, 1970

Önder, Mehmet; Mevlâna Şiirleri Antolojisi. 1959, 1970

Önder, Mehmet; Mevlâna, Mesnevî'den Hikâyeler, Dönmez Yayınları

Özdamar, Mustafa; İnsanlığın Piri Hazreti Mevlâna. Kırk Kandil, 2000.

Öztürk, Yaşar Nuri; Mevlâna Celâleddin Rumi ve İnsan. Yeni Boyut, 2000.

Rifai, Kenan; Mesnevî-i Şerif. Kubbealtı Yay.

Schimmel, Prof. Dr. Annamarie; Ben Rüzgarım Sen Ateş - Mevlâna Celâleddin Rumi'nin Hayatı ve Eseri. Ötüken Neşriyat, 1999, 2000

Sevük, İsmail Habib; Mevlâna Güldestesi, 1954

Şahin, Ahmet Metin; Mevlâna Mesnevi'den Seçme Hikayeler Yağmur Yayınevi, 2005.

Şahin, İnci;
Mevlâna. Semerkand Yayıncılık, 2003

Tanyaş, Hamza; Mevlâna'dan Rubailer
. Kaknüs Yay. 

Tezcan, Ahmet; Kel Papağan / Mevlâna, Mesnevi'den I
. Erdem Yayınları, 1998.

Tezcan, Ahmet; Mezarlıktaki Hazine / Mevlâna Mesnevi'den II. Erdem Yayınları, 1998.

Topçu, Nurettin; İslam ve İnsan/Mevlâna ve Tasavvuf. Dergah Yayınları

Turna, Boğaç Babür; Bütün Öyküleriyle Mesnevi-i Şerif. Özgür Yayınları, 2002.

Turizm Derneği, Konya; Mevlâna Güldestesi, 1965

Uzel, Nezih: Mevlâna ve İnsan. Elif Kitabevi, 2003

Uzluk, Şahabettin; Mevlevide Resim, Resimde Mevlevilik, 1967

Ülger, İbrahim; Mevlâna. Berfin Yayınları, 2003

Vakkasoğlu, Vehbi; Aşk Çağlayanı Mevlâna. Nesil Yayınları, 2004

Vitray-Meyerovitch Eva de; Konya, Hz. Mevlâna ve Sema. Konya İl Kültür Müd. Yayınları, 2000; Çizgi Yay.

Vitray-Meyerovitch Eva de; Dua'nın Ruhu. Türkçesi : Cemal Aydın. Şule Yayınları, 1999

Watts, Nigel; Sevginin Yolu ( Mevlâna ve Şems-i Tebrizî ). Dharma Yay.

Yakıt, Prof. Dr. İsmail; Batı Düşüncesi ve Mevlâna. Ötüken Neşriyat; 1993, 2000

Yılmaz, Burhan; Bilinmeyen Mevlâna. Nüve Kültür Merkezi, 2004; Kozmik Kitaplar, 2005.

Yücebaş, Hilmi; Edebiyatımızda Mevlâna. L&M Yayıncılık, 1959, 2005.

Yağmur, Sinan; Mevlâna Celâleddin Rumi: Tennure ve Ateş. Esra Yayınları, 2004

Yeniterzi, Emine, Yrd. Doç. Dr.; Mevlâna Celâleddini Rumi. Diyanet Vakfı Yayınları

Yeşildağ, Yılmaz; Mevlâna Yaşamı ve Şiirleri. Gün Yayıncılık, 2000.

Yılmaz, Mahmut; Mevlâna Mesnevi'den Hikayeler. Harf Yayın İletişim, 2005.

Zeren, Mehmet; Hz. Mevlâna'nın En Büyük Eseri Mesnevî'de Geçen Bütün Hikâyeler. Semerkand Yay.

 
  Bugün 1 ziyaretçi (3 klik) kişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=